Biserica Catolica: Papa Ioan Paul al II-lea a fost declarat SFÂNT!

Papa Ioan Paul al II-lea a fost declarat sfânt de către Biserica Catolică, potrivit anunţului făcut de Vatican şi citat de Corriere de la Serra.

Papa Ioan Paul al II-lea

Informaţia a fost confirmată vineri de reprezentanţii de la Vatican, cu ocazia semnării de către Papa Francisc I a decretului de canonizare atât pentru Papa Ioan Paul al II-lea, cât şi pentru Papa Ioan al XXIII-lea (Angelo Giuseppe Roncalli).

Purtătorul de cuvânt al Vaticanului, părintele Federico Lombardi, a anunţat că ceremonia pentru cei doi papi va avea loc la o dată ce urmează să fie anunţată de Consiliul papal.

Părintele Lombardi a motivat decizia prin minunile înfăptuite de cei doi. Rugat să explice miracolele, purtătorul de cuvânt a adus aminte de cazul unei femei din Costa Rica ce suferea de leziuni cerebrale.

sursa: Ghimpele.ro

Evenimentul Zilei: OFICIAL. Papa Ioan Paul al II-lea va fi sanctificat

Anunțuri

Ei au devenit „istorici” peste noapte! Radu Ioanid, Adrian Cioflanca, Alexandru Florian

Adrian Cioflâncă

Membru în Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitățiii, Cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”. Membru în Comisia Wiesel şi expert în Comisia Tismăneanu, coautor al Rapoartelor Finale ale celor două comisii. Cursuri la Universitatea „Al. I. Cuza”, la masteratele de „Istoria comunismului” (despre control social şi propagandă) şi „Istoria evreilor” (despre istoria şi istoriografia Holocaustului). Membru în delegaţia României la Holocaust Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research. Colaborator la diferite publicaţii.

Proiectele lui Adrian Cioflâncă duhnesc a minciună:
Site: Pogromul de la Iaşi
TRASEUL MEMORIEI PE WWW.POGROMULDELAIASI.RO
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”
http://adriancioflanca.blogspot.ro/

 

Radu Ioanid, Institutul „Elie Wiesel”

Între 1976 şi 1986, a lucrat ca sociolog în cadrul Institutului de Proiectare a Construcţiilor Tipizate din Bucureşti. Din decembrie 1990 până în septembrie 2000 a deţinut diverse funcţii manageriale şi de cercetare la The United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C. A fost vice-preşedinte al Comisiei Internaţionale pentru Studiul Holocaustului în România, prezidate de Elie Wiesel, în perioada octombrie 2003-noiembrie 2004. Din septembrie 2000 până în prezent este director al International Archival Programs Division din cadrul U.S. Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.

Radu Ioanid is Director of the International Archival Program, Center for Advanced Holocaust Studies. He is author of The Sword of the Archangel: Fascist Ideology in Romania (English edition, 1990) and Holocaust in Romania: The Destruction of Jews and Gypsies under the Antonescu Regime, 1940–1944 (2000), published in association with the United States Holocaust Memorial Museum, with French and Hebrew editions (2002).
source: http://www.ushmm.org/

Declaratii ofensatoare la adresa Romaniei din partea lui:
Roxana Iordache:RADU IOANID DENIGREAZĂ ROMÂNIA
Radu Ioanid: „Istoria României moderne nu poate fi despărţită de antisemitism”
Radu Ioanid: In Romania lideri extremisti beneficiaza de simpatie si imunitate
Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii

Alexandru Florian, director executiv al Institutului Naţional  pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel” din România

Scrieri: „Evreii din Bucovina de Nord în stenogramele Consiliului de Miniştri din timpul lui Ion Antonescu”

Articole si interviuri:
Alexandru Florian: Dacă transformi istoria în instrument politic, ajungi într-o fundătură

CURRICULUM VITAE:

Date personale

Nume: Alexandru FLORIAN
Data naşterii: 12.01.1954

Loc de muncă: Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Politice
Grad didactic: conf. univ.
Titular de curs (dacă e cazul): Introducere in stiinta politica; Doctrine politice
E-mail:

Studii: 1998, Doctor în filosofie şi ştiinţe politice
1973-1977, Facultatea de Filosofie/Secţia Sociologie, Universitatea Bucureşti
1969-1973, Liceul teoretic „M.Eminescu”, Bucureşti

Experienţa academică: 2005- prezent, director executiv, Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „E. Wiesel”, Ministerul culturii şi cultelor
2004- prezent, conferenţiar universitar, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Politice
2001-2004, Director ştiinţific, Institutul Social-Democrat
1999-2001, secretar ştiinţific, Fundaţia Română pentru Republică şi Democraţie, Institutul Social-Democrat
1998-2000, cadru didactic asociat la Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative, Fac. de Ştiinţe Politice şi Fac. de Ştiinţele Comunicării
1991-1999, cercet. st., Institutul de Teorie Socială, Academia Română

Domenii de specializare şi cercetare: sociologie politică, ştiinţe politice, doctrine politice,

Afilieri profesionale: Membru al Consiliului Naţional al Comisiei Naţionale UNESCO
Membru al Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului în România (2003-2004)
Membru în Consiliul director al Asociaţiei Monitorizarea şi Combaterea Antisemitismului
Membru fondator şi director executiv la Asociaţia „Moştenirea Culturală a Evreilor din România”
Preşedinte al Fundaţiei „Clubul UNESCO- Societate şi cultură”

Limbi străine cunoscute: franceza

PUBLICAŢII
CĂRŢI
România şi capcanele tranziţiei, Editura Diogene, Bucureşti, 1999
Cunoaştere şi acţiune socială, Editura politică, Bucureşti, 1987
Procesul integrării sociale, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1983

MANUALE UNIVERSITARE
Fundamentele doctrinelor politice, Editura Universitară, Bucureşti, 2006
Modele politice ale tranziţiei, Editura GEEA, Bucureşti, 2004

STUDII IN VOLUME COLECTIVE Mobilitatea elitelor din Romania în secolul XX (coordonatori: Mihai Dinu Gheorghiu, Mihaita Lupu), Edit Paralela 45, 2008, autor al studiului Cine stabileşte elitele?
Holocaust Memory and Antisemititsm in Central Europe and Eastern Europe, Edit INSHR-EW, 2008 autor al studiului „The Holocaust as subject of Law”
UCDC, Analele Universitatii, seria stiinte politice, 2007, Stanga/dreapta un clivaj depasit in politica?

(Simpozion internaţional), Pogromul de la Iaşi (28-30 iunie 1941) – prologul Holocaustului din România, Edit. Polirom, Iaşi, 2006, autor al studiului Holocaustul din România reflectat în manualele şcolare (1946-1989).
(Simpozion internaţional), Violenţă şi teroare în istoria recentă a României, coautor la studiul Pogromul de la Bucureşti. Oameni şi locuri, Editura Universitară, Bucureşti, 2006.
Comisia Internaţională pentru Studierea Holocaustului din România, Raport final, Editura Polirom, Iaşi
Social-democraţia contemporană, între tradiţie şi globalizare, studiul „Social-democraţia în România la început de mileniu”, Editura Mondo Media, Bucureşti 2004
(Simpozion internaţional), Identitatea evreiască şi antisemitismul în Europa centrală şi de sud-est, studiul „Antisemitismul în România şi Ordonanţa de urgenţă 31/2002”, Editura Meta, 2003, Bucureşti

STUDII INTRODUCTIVE
ARTICOLE/STUDII IN REVISTE (DE SPECIALITATE ŞI CULTURALE)

TRADUCERI
COMUNICĂRI/REFERATE SUSŢINUTE LA SESIUNI ŞI SIMPOZIOANE ŞTIINŢIFICE

Evreii mesianici sunt PERSECUTATI in ISRAEL

Evreu Mesianic

“Statul Israel promite libertate religioasă pentru toate religile. Cu toate acestea, în unele oraşe din Israel, israeliţii care cred că Isus e Mesia sunt persecutaţi. Unul dintre aceste oraşe este Arad.” Astfel şi-a început Chris Mitchell, angajat al CNN News Ierusalim,  discursul în legătură cu evenimentele din Arad, Israel. A continuat, „Arad este situat în centrul deşertului Negev, la două ore cu maşina de Ierusalim. Pentru majoritatea de 25,000 de rezidenţi este un loc liniştit. Dar pentru alţii, este un loc al protestelor zilnice şi un loc de hărţuială zilnică. „O sectă ultra-ortodoxă numită Gur, îi hărţuieşte pe majoritatea evreilor mesianici din oraş”.

L-a citat Mitchell pe Yakim Figueros, pastor mesianic din Arad, care declara: „Ne întâlnim la o casă de adunare. Acolo este o intrare foarte strâmtă, ma refer la poartă. Şi astfel această sectă a pus pe doi dintre oamenii ei la uşa clădirii, stând de o parte şi de alta şi blestemându-i pe toţi care intră: „Să-i rămână copiii orfani şi soţia văduvă” şi aşa mai departe. Mitchell a continuat spunând: „Centrul oraşului, unde mulţi pensionari evrei imigranţi se adună,  este un alt centru de hărţuială.”

sursa: Revista Pasi

NU toti evreii sunt rai: Cine sunt Evreii Mesianici
Mesianicii sunt o categorie de evrei sau neevrei care cred ca Yeshua (Iisus) este Mesia (ha Mashiach, fiul lui Dumnezeu).

Mesianicii sunt păstrători ai religiei iudaice, în forma sa scripturală, serbînd Shabbatul (Sabatul sau Sîmbăta;) ca zi de odihnă. Diferența dintre mesianici și evreii creștini o reprezintă tocmai rămînerea primilor lîngă principiile de bază ale iudaismului combinat cu creștinismul primelor secole creștine (credința în Yeshua ha Maschiach, serbarea Shabbatului, serbarea Frîngerii Pîinii – Euharistia, o dietă kosher ș.a.).

În România, Mesianicii sunt prezenți de foarte mulți ani, încă din perioada secolului XIX, în special în mediul rural, cunoscuți și sub alte nume.

Definitie preluata de pe site-ul Comunitatii Evreiesti Mesianice din Romania

Iudaismul Mesianic cum îi arată şi denumirea, are la bază crezul iudaic/evreiesc adică religia iudaică. În cazul nostru, este vorba de un Iudaism care crede şi acceptă că Y’shua (Iisus) este Ha’Mashiach (Mesia) şi Moshia (Salvatorul/Mântuitorul) trimis de Adonay Elohey Yisra’el (Domnul Dumnezeul lui Israel) pentru salvarea din păcat şi pierzare veşnică a omenirii, respectiv a acelora care vor crede în El. Iudaismul Mesianic este religia evreiască de mii de ani care în contextul cultural, lingvistic şi religios îşi exercită credinţa în Mesia lui Elohim (Dumnezeu) trimis prin persoana Fiului Său.
Iudaismul Mesianic a fost practicat de toţi aceia cărora şi prin care a fost promisă venirea Lui, adică, impăraţi, profeţi, judecători… dar practic primii evrei mesianici au fost ucenicii, apostolii şi evreii credincioşi care au crezut în Y’shua (Iisus) în timpul vieţii Sale de pe pământ şi după învierea Lui. Totuşi, în timp, numarul evreilor credincioşi a inceput să scadă şi numărul neevreilor a inceput să crească, pană s-a format “Biserica” neamurilor, care după câteva secole, avea foarte puţine în comun cu practicile, obiceiurile şi cultura evreiască, respectiv Iudaismul, din care practic provenea. Dar în toate timpurile de-alungul istoriei au existat evrei care, în mod personal, au crezut în Y’shua Ha’Mashiach (Iisus Hristos). Iudaismul Mesianic a reapărut pe scena istoriei, începând din anul 1690. Prima Comunitate Evreiască Mesianică legal constituită, după aproape 2000 de ani, a fost în Chişinău, Republica Moldova. Iosef Rabinowitsch a fondat în 1884 „Israeliţii Noului Legământ”, iar de atunci au apărut din ce în ce mai multe Comunităţi Evreieşti Mesianice. In zilele noastre, există Institute Evreieşti Mesianice, unde absolvenţii pot deveni Rabini Mesianici. În Israel există multe Comunităţi Evreieşti Mesianice.

În cadrul credincioşilor evrei în Y’shua (Iisus) deosebim două categorii:
1. evreul “creştin” – este acela care l-a acceptat pe Y’shua (Iisus) ca Mântuitorul şi Domnul său personal şi s-a încadrat într-o Biserică, unde nu îşi mai trăieşte sau practică identitatea iudaică.
2. evreul “mesianic” este acela care îşi păstrează identitatea sa iudaică, crezând în Y’shua (Iisus) şi trăieşte în continuare o viaţă evreiască din punct de vedere religios, lingvistic şi cultural. Comunitatea Evreiască Mesianică este locul unde evreii pot să-şi trăiască/practice crezul în Mesia şi au ocazia să-şi trăiască, respectiv să-şi redescopere identitatea evreiască. Desigur, oricine, indiferent de naţionalitate, este acceptat în aceste comunităţi.

Simbolul iudaismului mesianic consta in unirea din Menorah, simbol iudaic si pestele (ICHTYS), simbol al crestinismului – SIMBOL SINCRETIST

Mitul Ateismului Pacifist

Ateismul e „pacifist”… nu a omorat decat peste 100.000.000 de oameni in toate tarile prin intermediul Comunismului. Doar in Rusia au murit peste 200.000 de rusi din ordinul lui V. Lenin
Ateismul este mana in mana cu comunismul dupa cum au precizat „marii” ideologi Karl Marx , V I Lenin si multi altii. Karl Marx: „Religia este opium pentru popoare.”

Marxist‒Leninist atheism: http://en.wikipedia.org/wiki/Marxist%E2%80%92Leninist_atheism

Karl Marx said „Religion is the opium of the people”.  Marx also stated: „Communism begins from the outset (Owen) with atheism; but atheism is at first far from being communism; indeed, that atheism is still mostly an abstraction.”

Vladimir Lenin similarly wrote regarding atheism and communism: „A Marxist must be a materialist, i. e., an enemy of religion, but a dialectical materialist, i. e., one who treats the struggle against religion not in an abstract way, not on the basis of remote, purely theoretical, never varying preaching, but in a concrete way, on the basis of the class struggle which is going on in practice and is educating the masses more and better than anything else could.”

http://www.conservapedia.com/Atheism_and_communism

atm

Jewish Extremism

Three main trends in Israeli Judaism have been characterized as fundamentalist: militant religious Zionism, the ultra-Orthodoxy of the Ashkenazim (Jews of eastern European origin), and the ultra-Orthodoxy of the Sephardim (Jews of Middle Eastern origin) as represented by the Shas party. All three groups stress the need for strict conformity to the religious laws and moral precepts contained in the sacred Jewish texts, the Torah and the Talmud.

The fundamentalist impulse in Israel is rooted in events that took place well before the country’s founding in 1948. Since the destruction of Jerusalem’s Second Temple by the Romans in 70 ce (see Jerusalem, Temple of), most Jews had lived in the Diaspora—that is, dispersed far from the land of Israel promised by God to the Jewish people according to the Hebrew Bible. During their prolonged “exile” (Hebrew: galut), Jews all over the world prayed daily for the coming of the messiah, who would lead them back to Israel and deliver them from their Gentile oppressors. In the late 19th century, some Jews, primarily secular intellectuals such as Theodor Herzl (1860–1904), a Viennese journalist and playwright, concluded that the ancient problem of anti-Semitism could be solved only by the creation of a Jewish state. Zionism, the movement to establish a Jewish state in Palestine, thus represented a secularization of the traditional messianic theme. Instead of waiting for God and the messiah to lead the Jews back to the land of Israel, Zionists argued, Jews should take it upon themselves to return there. For Herzl and his closest associates, the messianic aspect of this “ingathering of the exiles” was irrelevant: the crucial point was to create a state where Jews would no longer be at the mercy of non-Jews.

Most Orthodox Jews—and Orthodox rabbis in particular—were opposed to Zionism, primarily because, in their view, it called upon humans to do what only God and the messiah could do. In traditional Judaism, the return to the land of Israel was inseparable from the messianic redemption of the people of Israel. Thus, returning to the land and creating a state would amount to defying God’s will and would only postpone the real redemption and the real ingathering of exiles. Orthodox Jews also objected to the fact that Herzl and most other early Zionist leaders did not advocate a state based on strict conformity to Jewish religious law. Hostility toward Zionism prevailed among Orthodox and ultra-Orthodox rabbis through the early 20th century. However, it virtually disappeared among the former with the coming of the Holocaust, which appeared to confirm the Zionist argument that Jews could be safe only in their own state.

Modern Orthodox Jews strictly observe Jewish religious law but have nevertheless devised ways to participate in modern society, both in the Diaspora and in Israel. The ultra-Orthodox, in contrast, insist on separating themselves from Gentile society, as well as from Jews who do not follow the religious law as strictly as they do.

http://www.britannica.com/

Jewish Extremist Groups

Jewish Defense League
Jewish Extremist Groups Try to Storm Al-Aqsa Mosque
Kach, Kahane Chai (Israel, extremists)
Jewish religious terrorism

Jewish religious terrorism is a type of religious terrorism committed by extremists of Judaism with religious rather than ethnic or national motivations

Jewish extremists in France